1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص اتصال جوشکاری لیزری غیرمشابه بین فولادهای دوفازی با درصد سیلیسیم متغیر و فولاد زنگ نزن دوفازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری لیزری، فولاد دوفازی، اتصالات غیرمشابه، فولاد زنگ نزن دوفازی، درصد سیلیسیم، تحولات ریزساختاری
سال 1402
پژوهشگران اشکان نوری(استاد راهنما)، رضا بیگی(استاد راهنما)، حسین مستعان(استاد مشاور)، علیرضا یاراحمدی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصالات لیزری غیرمشابه بین فولادهای دوفازی با درصد سیلیسیم متغیر و فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ریزساختاری نواحی مختلف اتصال نشان داد که ریزساختار منطقه متاثر از حرارت در سمت فولاد دوفازی به دلیل ماهیت ریزساختار فریتی مارتنزیتی موجود در فلز پایه و همچنین پیک‌های دمایی گوناگون از مرز ذوب به سمت فلز پایه، متفاوت است. سیلیسیم به دلیل ماهیت فریت‌زا بودن بر کسر فاز مارتنزیت موجود در فلز پایه و ناحیه متاثر از حرارت و همچنین اندازه‌دانه فریت تاثیر می‌گذارد. به گونه‌ای که با افزایش در محتوای سیلیسیم کاهش در کسر حجمی مارتنزیت و افزایش اندازه‌دانه فریت مشاهده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که ریزساختار منطقه جوش متشکل از دوفاز فریت و آستنیت می‌باشد که با افزایش مقدار سیلیسیم تعادل بهتری بین فریت و آستنیت ایجاد می‌شود و چقرمگی بهبود می‌یابد. ریزساختار منطقه متاثر از حرارت در سمت فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 نیز به صورت دانه‌های درشت فریت به همراه آستنیت مرز دانه‌ای بود که به دلیل سرعت سرد شدن بالای جوشکاری لیزری، استحاله حالت جامد فریت به آستنیت به طور کامل انجام نشد. بررسی رفتار کششی اتصالات نیز نشان داد که با افزایش در محتوای سیلیسیم، هر دو مشخصه استحکام و انعطاف‌پذیری، افزایش پیدا کردند. همچنین افزایش در مقدار سختی در ناحیه جوش با افزایش مقدار سیلیسیم گذارش شد. شکست تمامی اتصالات در سمت فلز پایه فولاد زنگ نزن 2205 رخ داد و مطالعات شکست نگاری وجود دیمپل‌ها را در سطح شکست تایید کرد.