1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرایند فاز مایع گذرا در اتصال غیرهم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205SAF به آلیاژ تیتانیوم Ti-6AL-4V
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فرآیند پیونددهی فاز مایع گذرا، منطقه انجماد همدما، آلیاژ Ti-6AL-4V، فولاد زنگ نزن دوفازی 2205SAF
سال 1401
پژوهشگران حسین مستعان(استاد راهنما)، فردین نعمت زاده(استاد راهنما)، پرنیان اسفندمز(دانشجو)

چکیده

اتصال فولادهای زنگ نزن دوفازی به آلیاژهای تیتانیوم با استفاده از روشهای متنوعی امکان پذیر است که به دلیل وجود محدودیت هایی از قبیل ایجاد ترکیبات زود ذوب و بین فلزی، اتصال فاز مایع گذرا می تواند یکی از بهترین روش های ممکن باشد. در این پژوهش فولاد زنگ نزن دو فازی 2205 با استفاده از مس خالص با ضخامت 25 میکرومتر به عنوان لایه میانی به آلیاژ Ti-6AL-4V در زمان های 5، 15، 30 و 60 دقیقه در دمای ثابت 880 درجه سانتی گراد به واسطه ی این روش متصل شد. بررسی های ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی انجام شد و همچنین ترکیبات شیمیایی و آنالیز عنصری به وسیله ی آشکارساز پراش انرژی پرتو ایکس مشخص شدند. علاوه بر این به منظور بررسی استحکام نمونه های اتصال در زمان های مختلف، آزمون استحکام کششی برشی انجام شد. این پژوهش نشان میدهد که افزایش زمان نگه داری منجر به ایجاد منطقه‌ی انجماد همدما در ناحیه اتصال می‌شود. همچنین با افزایش زمان نگه داری از 5 به 60 دقیقه استحکام برشی اتصالات به 280 مگا پاسکال افزایش یافته است اما کاهشی در استحکام برشی در زمان 15 دقیقه مشاهده شد که می تواند به دلیل افزایش عرض منطقه انجماد غیر همدما در اثر تشکیل ترکیبات ترد بین فلزی باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، به طور کلی می توان اتصال غیرهم جنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 SAF به آلیاژ Ti-6AL-4V را موفقیت آمیز دانست.