1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی طراحی چند هدفی استنت بااستفاده از روش پاسخ سطحی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
استنت ، شبیه سازی، سیستم تنفسی،روش پاسخ سطحی
سال 1399
پژوهشگران فردین نعمت زاده ، حسین مستعان ، سید مجید سیدصالحی

چکیده

استنت های خود انبساطی بدلیل کاهش دادن مشکلاتی نظیر رفتار دینامیکی نامناسب و استحکام شعاعی ناکافی سایر استنت ها برای استفاده در سیستم تنفسی بکار می رود.در این طرح ،رفتار ابرکشسانی استنت از جنس آلیاژهای حافظه دار، براساس قانون ترمودینامیکی انرژی آزاد هلمهولتز (مدل آریشیو) در نظر گرفته شد . این مدل بر اساس المان محدود غیر خطی سه بعدی ، توانایی پیش بینی رفتارهای مکانیکی استنت های آلیاژهای حافظه دار برای کاربرد در سیستم تنفسی را دارند.در مطالعۀ حاضر، از روش اجزاء محدود برای بررسی اثرات پارامترهای هندسی نظیر ضخامت بر اساس روش طراحی آزمایش پاسخ سطحی روی رفتار ابرکشسانی هندسه های جدید استنت Z شکل برای کاربرد در سیستم تنفسی و با استفاده از تست کریمپینگ استفاده شد. استنت های با ضخامت کمتر بدلیل حلقه هیسترزیس مکانیکی (سوپرالاستیکی) کاملتر، استحکام مکانیکی شعاعی جهت باز کردن مجاری کمتر، استحکام مکانیکی مقاومت کننده شعاعی مربوط به مجاری بیشتر، تنش کمتر در نقاط بحرانی استنت و تشکیل درصد بالای مارتنزیت در کرنش کمتر در ساختار استنت مطلوب تر می باشند. این مطالعه عددی میتواند یک راه مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی استنت های مورد کاربرد در سیستم تنفسی با توجه به اثرات پارامترهای هندسی نظیر ضخامت ارائه نماید.