1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصالات غیرهمجنس حاصل از پرتو لیزر بین فولاد زنگ نزن فریتی 430 و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری لیزری؛ فولاد زنگ نزن فریتی 430؛ فولاد زنگ نزن دوفازی 2304؛ بهینه سازی؛ اتصال غیرمشابه؛ تحولات فازی.
سال 1398
پژوهشگران حسین مستعان(استاد راهنما)، فردین نعمت زاده(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، به منظور اتصال غیرمشابه میان ورق های فولاد زنگ نزن فریتی 430 و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 از فرایند جوشکاری لیزر Nd:YAG با حداکثر توان 2800 وات استفاده گردید. در ابتدا به مطالعات ریزساختاری، تحولات فازی و تغییرات خواص مکانیکی در اثر جوشکاری پرداخته شد. سپس، بهینه سازی پارامتر های فرایند جوشکاری لیزر با هدف بهبود خواص مکانیکی و با استفاده از روش های آماری انجام شد. بنابراین از روش طراحی آزمایش رویه سطح با تکنیک مرکب مرکزی جهت بهینه سازی پارامتر های موثر فرایند شامل توان لیزر، سرعت جوشکاری و عمق فوکوس استفاده شد و پارامتر های بهینه با درنظر گرفتن پاسخی مانند نیروی شکست اتصالات، تعیین شدند. بدین منظور، از آزمایش کشش تک-محوره برای تعیین استحکام اتصالات و از میکروسکوپ نوری برای مشاهدات ریزساختاری و تغییر و تحولات فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که با کاهش سرعت جوشکاری و افزایش توان لیزر میزان نیروی شکست اتصالات افزایش می یابد. با توجه به مشاهدات ریزساختاری، رشد دانه ها و وجود کاربید های پراکنده در منطقه جوش مشاهده گردید. تاثیر حرارت ورودی ناشی از تغییر پارامتر های جوشکاری لیزر، بر روی پروفیل ریزسختی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، تحولات ریزساختار و تشکیل فاز های مختلف در حین فرایند جوشکاری، توسط آزمون EBSD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج EBSD نشان داد که فقط سه فاز مختلف α با ساختار کریستالی (bcc)، γبا ساختار کریستالی(fcc) و Cr7C3 با ساختار کریستالی(hcp) در مناطق مختلف اتصال جوش ظاهر می شوند.