1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه رفتار مکانیکی و کلینیکی دو نوع استنت از جنس آلیاژهای حافظه دار جهت کاربرد در عروق پا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استنت،آلیاژ حافظه دار ،المان محدود ،پا
سال 1397
پژوهشگران فردین نعمت زاده ، حسین مستعان

چکیده

استنت های نایتینولی می توانند با کاهش دادن مشکلاتی نظیر استحکام شعاعی ناکافی، قابلیت پیچ خوردن کم و رفتار دینامیکی نامناسب نسبت به سایر استنت ها برای استفاده در عروق پا بکار روند.در این تحقیق با استفاده از المان محدود دو نوع استنت از جنس آلیاژهای حافظه دار با خواص متالورژیکی و مکانیکی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. ارزیابی استنت ها با اعمال کرنش محوری مطابق استاندارد انجام گرفت.مدل ماده مورد استفاده جهت توصیف خواص ماده آلیاژهای حافظه دار بر اساس انرژی ترمودینامیکی آزاد هلمهولتز وانرژی ترمودینامیکی آزاد گیپس بود. نتایج بیانگر رفتار مطلوب مکانیکی و کلینیکی استنت با دمای Af بالاتر بود. این مطالعه عددی میتواند یک راه مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی استنت های مورد کاربرد در عروق پا با توجه به اثرات خواص متالورژیکی و مکانیکی ارائه نماید.