1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کلیله و دمنه بر اساس نظریه آلوده انگاری ژولیا کریستوا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
و
سال 1402
پژوهشگران حجت اله امیدعلی(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)، محمد حسنی(دانشجو)

چکیده

و