1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روزه و رمضان در نگاه رمانتیک برخی از شاعران زبان فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تخیّل رمانتیک، شعر فارسی، رمضان و روزه، زبان فارسی.
سال 1402
مجله پژوهش نامه مکتب های ادبی
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی ، فاطمه سلطانی

چکیده

رمانتیک‌ها، عنصر بنیادین شعر را تخیّل می‌دانند که به شاعر امکان آفرینش بدیع و خلّاق می‌دهد و با این ابزار به دنیای نادیده‌ها و ناشنیده‌ها ورود می‌یابد و دنیایی جدید خلق می‌کند. روزه و آداب و رسوم پرشکوه ماه مبارک رمضان، مورد توجّه اغلب شاعران ادبیّات فارسی بوده، آن را دستمایه‌ی مضمون-آفرینی و تصویرسازی شعر خود قرار داده‌اند. این پژوهش برای بررسی چگونگی نمود ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن در آثار شاعران فارسی زبان، با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس آمار بسامدی که با نرم-افزار از شعر شاعران به دست آمده، روزه و رمضان را تحلیل کرده است. شاعرانی که بیشترین توجّه را به این موضوع داشتند، انتخاب و تحلیل شد. بحث اصلی در سه محور اصلی با عناوین: 1- تصاویر بلاغی رمضان و روزه در شعر فارسی 2- آداب و رسوم ماه رمضان و روزه گرفتن 3- کارکرد رمضان و روزه آورده شد. تشبیه، تلمیح و حسن تعلیل، بیشترین بسامد را در تصاویر بلاغی، نیّت، امساک و پرهیز و نحوه‌ی افطار کردن، بیشتر بسامد را در آداب و رسوم روزه و ماه رمضان، تهذیب و انسان‌سازی از مهم‌ترین کارکردهای روزه و رمضان در شعر فارسی است که همه‌ی این‌ها با خیال شاعران، بازآفرینی شده‌اند.