1403/02/03
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک شناسی قصائد مظاهر مصفا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مظاهر مصفا
سال 1401
پژوهشگران محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، حجت اله امیدعلی(استاد مشاور)، ف رضوی(دانشجو)

چکیده

ز