1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فروغ و سیمین اراده معطوف به سنت شکنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
زر
سال 1401
مجله پژوهشنامه ادب غنايي
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

زریر