1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تطبیقی اجتماعیات در اشعار ملک الشعرا بهار و معروف الرصافی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ش
سال 1398
پژوهشگران حجت اله امیدعلی(استاد مشاور)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)

چکیده

ش