1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نمود فرهنگ عامه در غزل معاصر (مطالعه موردی غزلیات امید صباغ نو)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرهنگ عامه، غزل معاصر، امید صباغ نو
سال 1398
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

فرهنگ عامه بخشی از هویت بشری است که ریشه در رفتار، افکار و باورهای یک ملت دارد. ادبیات محملی است که این فرهنگ، حفظ و ترویج یابد. غزل معاصر به عنوان یکی از علایق فرهنگی و مورد مطالعه افراد جامعه، ابزار خوبی برای معرفی فرهنگ عامه است. امید صباغ نو غزلسرای خوش ذوق معاصر به فرهنگ عامه توجه خاصی دارد و این امر در اشعارش نمود آشکاری دارد. هدف این پژوهش بررسی جلوه های فرهنگ عامه در اشعار این شاعر معاصر است. سوال اصلی پژوهش این است: مهم ترین مولفه ها و شاخصه های فرهنگ عامه در غزلیات امید صباغ نو کدامند؟ روش تحقیق تحلیل محتوایی است که پس از مطالعه غزلیات این شاعر و استخراج مولفه های فرهنگ عامه، نتیجه پژوهش در چهار محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت: 1- عقاید و باورها و مناسک دینی2- آداب و رسوم اجتماعی، جشن ها و بازی ها 3- ضرب المثل ها 4- لغات و اصطلاحات کوچه بازاری.