1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انواع کلمه در زبان فارسی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
دستور زبان فارسی، انواع کلمه
سال 1398
پژوهشگران حجت اله امیدعلی ، محسن ذوالفقاری

چکیده

دستور زبان فارسی، انواع کلمه