1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی تحلیلی به جریان نمادگرایی در شعر معاصر ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شعر نو فارسی، سمبولیسم، قرائن کشف نماد
سال 1395
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

ش