1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زبان غزل محمدعلی بهمنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ب
سال 1392
مجله مطالعات و تحقيقات ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران امین رحیمی (بازنشسته) ، حجت اله امیدعلی

چکیده

ب