1403/04/05
حسن مداحی

حسن مداحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6524-7704
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56784222500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زیست شناسی
تلفن: 08632627200

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Redescription of the camel spider Rhagodes ahwazensis Kraus, 1959 (Solifugae: Rhagodidae Hassan Maddahi, Mansour Aliabadian, Majid Moradmand, Omid Mirshamsi (2020)
The spider genus Oecobius in Iran, with description of two new species (Araneae: Oecobiidae) Alireza Zamani, Omid Mirshamsi, Yuri Marusik, Mehdi Hatami, Hassan Maddahi (2017)
Mitochondrial DNA phylogeny of camel spiders (Arachnida: Solifugae) from Iran Hassan Maddahi, Mahsa Khazanehdari, Mansour Aliabadian, kami hajighli, Amin Mirshamsi Kakhki, Omid Mirshamsi (2017)
مقاله ارائه‌شده