1403/02/04

حمید ورمزیاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4694-8599
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57204917526
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: پردیس شریعتی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌ها، طبقۀ دوم
تلفن: 32777400-4 (داخلی 350)

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد سازنده گرای اجتماعی به ارزشیابی ترجمه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی، بازخورد، خود ارزیابی، رویکرد سازنده گرای اجتماعی، ارزیابی آشکار و ضمنی
سال 1390
پژوهشگران حمید ورمزیاری

چکیده

ارزشیابی ترجمه در محیط های آموزشی همواره از دغدغه های اصلی معلمان ترجمه به دلیل ظرافت سنجش توانش ترجمه بوده و به همین دلیل و به سبب پیدایش الگوهای نوین آموزش ترجمه، نیازمند رویکردهای جدید و متناسب است. شیوه های ارزیابی ترجمه صرف نظر از تاثیر بر رابطه ترجمه آموز با مدرس، بر نگاه ترجمه آموز به خود، ترجمه، و فرایند یادگیری و نیز نگاه مدرس به ادامه شیوه یا اتخاذ شیوه های دیگر آموزش و فعالیت ترجمه ای موثرند. از این رو، اهمیت دقت و کیفیت ارزشیابی به این نحو از نقطه نظر روانی و اجتماعی به واسطه بازخوردهایی که ترجمه آموز در محیط های آموزشی و موقعیت های ارتباطی دیگر دریافت می کند، نیاز به تامل و تحقیق بیشتر در این زمینه را آشکار می سازد. رویکرد سازنده گرای اجتماعی دان کرالی(Don Kiraly) از رویکردهای کاراست که نقش بازخورد در ایجاد انگیزه و تصویرسازی مثبت را درعین توجه به نیازهای واقعی ترجمه آموز در جهت بهبود مهارت های حرفه ای خود مورد تاکید قرار می دهد. این پژوهش در پی تبیین نقش این رویکرد در تحول در ارزشیابی و نقد سنتی ترجمه است.