1402/12/02
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی م قلعه نویی، علیمحمد صفانیا، رضا نیک بخش، حمیدرضا طلائی (1402)
مقاله ارائه‌شده