1403/02/29
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
An operational planning for emergency medical services considering the application of IoT Jaber Valizadeh, Alireza Zaki, Mohammad Movahed, Sasan Mazaheri, Hamidreza Talaie, Uwe Aickelin, Hadi Khorshidi, Seyyed Mohammad Tabatabaei (2023)
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی م قلعه نویی، علیمحمد صفانیا، رضا نیک بخش، حمیدرضا طلائی (1402)
مقاله ارائه‌شده