1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی جذب دی اکسیدکربن در تماس دهنده غشایی با استفاده از حلال 3-دی اتیل آمینو پروپیل آمین (DEAPA)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تماس دهنده غشایی الیاف توخالی (HFMC)؛ مدل سازی؛ جداسازی CO2؛ جاذب مایع DEAPA؛ COMSOL
سال 1401
پژوهشگران حمیدرضا سنایی پور(استاد راهنما)، آبتین عبادی عموقین(استاد مشاور)، علی تقوای نخجیری(استاد مشاور)

چکیده

در میان آلاینده هایی که به عنوان گازهای گلخانه ای شناخته می شوند، دی اکسیدکربن (CO2) اگرچه سمیت کمتری نسبت به گازهای دیگر دارد، اما بیشترین میزان آلودگی را در جو زمین دارد. روش های مختلفی برای حذف CO2 وجود دارد که در میان آنها فرآیندهای غشایی یک فناوری جدید و کاربردی با مزایای فراوان در جداسازی صنعتی است. 3-دی اتیل آمینوپروپیل آمین (DEAPA) یک جاذب آمینی جدید با سرعت واکنش و ظرفیت جذب بالا است و از ظرفیت امیدوارکننده ای برای جداسازی CO2 برخوردار است. در این کار، یک مدل سازی ریاضی دو بعدی بر اساس روش اجزای محدود (FEM) به وسیله نرم افزار COMSOL برای بررسی عملکرد جذب CO2 توسط محلول آبی DEAPA به عنوان جاذب در یک تماس دهنده غشایی الیاف توخالی (HFMC) با الیافی از جنس پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE) متخلخل آبگریز، ارائه شد. اثر پارامترهایی مانند غلظت آمین، سرعت جریان مایع و گاز، دمای مایع، پیچش غشا، تعداد الیاف توخالی و چگالی فشردگی بر عملکرد جذب CO2 مورد بررسی قرار گرفت. از مقایسه نتایج مدل سازی و داده های تجربی تطابق خوبی با میانگین انحراف 9% به دست آمد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که افزایش سرعت جریان گاز و پیچش غشا اثر منفی بر عملکرد جذب CO2 دارد. همچنین، افزایش غلظت DEAPA، چگالی فشردگی، تعداد الیاف توخالی و دمای مایع، بازده جداسازی CO2 را افزایش داد.