1403/01/27
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای پلی ایمیدی جدید بر پایه ی فلورسین برای جداسازی گاز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی ایمیدها، جداسازی غشایی، کربن دی اکسید، 2و7-دی کلروفلورسین
سال 1398
پژوهشگران صفورا زهتابچی(دانشجو)، آبتین عبادی عموقین(استاد راهنما)، حمیدرضا سنایی پور(استاد مشاور)

چکیده

پلی ایمیدها دسته ای از پلیمرهای شیشه ای هستند که به دلیل خواص منحصربفرد خود نظیر مقاومت حرارتی، شیمیایی و مکانیکی بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون حرارتی و خواص الکتریکی ویژه، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته اند. این پلیمرها کاربردهای وسیعی در صنایع هوا-فضا، صنایع الکتریکی و جداسازی گاز دارند، اما مشکل بزرگی که فرآیند پذیری این پلیمرها را دشوار نموده است، انحلال پذیری کم و نقطه ذوب بسیار بالای آن هاست، بنابراین به-منظور بهره گیری از خواص فوق العاده ی این پلیمرها، روش هایی برای بهبود انحلال پذیری آن ها اندیشیده شده است که بیشتر بر طراحی و ساخت مونومرهای جدید متمرکزاند، از جمله: افزایش گروه های اتصال دهنده ی انعطاف پذیر و گروه های حجیم به ساختار، استفاده از ساختارهای غیرهم صفحه و یا گروه های آلیفاتیک حلقوی غیرقطبی. این عوامل با کاهش برهم کنش های بین-زنجیره ای، واکنش های انتقال بار و تراکم زنجیره ها، سبب افزایش حجم آزاد و بهبود چرخش های داخلی زنجیره ها شده و از این طریق انحلال پذیری پلیمر را بهبود بخشیده و دمای ذوب آن را کاهش می دهد. در این راستا، در این مطالعه دی آمین جدیدی (2-(3و6 بیس((4-آمینوفنوکسی)-2و7-دی کلرو-9-زانتان-9-ایل)بنزوئیک اسید)، بر پایه ی 2و7-دی کلروفلورسین طراحی کرده و عملکرد غشاهای پلی ایمیدی حاصل از این دی آمین و دی انیدرید 6FDA (4و4-هگزافلوئورو ایزوپروپیلیدن دی فتالیک انیدرید) را در جداسازی CO2/N2 در دمای ºC 25 و فشار 2 بار مورد بررسی قرار دادیم. تراوایی CO2 و گزینش پذیری CO2/N2 به ترتیب31/17 و 65/16 بودند. ساختار دی نیترو ، دی آمین و پلیمر سنتز شده به وسیله ی آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) و طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته(H1NMR) بررسی و تأیید شدند.