1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا سنایی پور ، عبدالرضا مقدسی ، علی کارگری ، داود قنبری ، زهرا شیخی مهرآبادی ، مجتبی قائمی ، آبتین عبادی عموقین

چکیده

ثبت نشده‌است!