1403/01/31
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و مطالعه رفتار ضد میکروبی ترکیبات آزو - آزو متین با پایه گوگردی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ضد باکتری، آزو متین، آزو
سال 1392
پژوهشگران مریم پاس(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، غلامرضا طالعی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، دسته جدیدی از ترکیبات آزو - آزو متین با پایه گوگردی، (6-1=n) Ln2H، از واکنش تراکمی 1و10- دی آزا-4و7- دی تیا دکان با مشتقات آزو سالیسیل آلدهید تهیه شده است. ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی H NMR1, UV-Vis, IR شناسایی شده اند. مطالعه رفتار سولواتوکرومیسم این ترکیبات نشان می دهد، نوار π با تغییر قطبیت حلال به سمت طول موج های بالاتر جا به جا می شود که ترتیب آن 3CHCl< CN3CH< DMF< DMSO می باشد. اثر ضد میکروبی این ترکیبات بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سروئوس و قارچ کاندیدا البیکنز مورد بررسی قرار گرفت. همه ترکیبات اعم از پیش ماده های آزو (6-1n=)An ، ترکیبات (6-1n=) Ln2H و کمپلکس های مس (II) آنها فعالیت بیولوژیکی قابل توجهی را در برابر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سروئوس از خود نشان دادند. باتوجه به اثراتی که این ترکیبات بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی داشتند و همچنین ساختار شیمیایی آنها می توان از این ترکیبات در صنایع مختلف از جمله نساجی استفاده نمود.