1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیب پلی آمینی tdmtn بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله ياخته
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا مومنی ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، حمید خانمحمدی

چکیده

ثبت نشده‌است!