1403/01/25
فرزاد بهرامی

فرزاد بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3327-648X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55123689900
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A multi-objective closed-loop supply chain network design problem under parameter uncertainty: comparison of exact methods Omid Abdolazimi, Farzad Bahrami, Davood Shishebori, Majid Alimohammadi Ardakani (2022)
قیمت گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت و موجودی در معرض نمایش آمنه جیجونی، حسین صفری، حسن شوندی، محمدرضا صادقی مقدم، فرزاد بهرامی (1400)
مسئلۀ مکان یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع فرزاد بهرامی، حسین صفری، رضا توکلی مقدم، محمد مدرس یزدی (1396)
On modeling door-to-door parcel delivery services in Iran Farzad Bahrami, Hossein Safari, Reza Tavakkoli-Moghaddam, mohammad Moddares Yazdi (2016)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته