1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر لزوم ارائه طراز برای فن آوری در انقالب اسالمی در مسیر تمدن سازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
انقلاب اسلامی، فن آوری، طراز، تمدن سازی، قرآن کریم
سال 1394
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، فهیمه پرویزیان

چکیده

انقلاب اسلامی با رویکرد نیل به تمدن سازی وارد عرصه سیاست و فرهنگ دنیای معاصر گشت و توانست در بسیاری از حوزه ها رویکردی موفق و البته متفاوت با دنیای پیچیده امروز ایجاد نماید. یکی از حوزه های موفق حوزه فن آوری میباشد که میتوان گفت در آینده ای نزدیک انشاالله به یکی از الگوهای موفق و پیشرو در جهان تبدیل خواهد شد. در این میان و به منظور راهبری صحیح سند فن آوری و با توجه به ویژگی ها خاص انقلاب اسلامی موضوع تعیین طراز برای فن آوری انقلاب اسلامی موضوعی مهم به نظر میرسد. مقاله حاضر تلاش نمود درآمدی بر تعیین برخی مولفه های اساسی در تعیین طراز برای فن آوری انقلاب اسلامی ارائه نماید. بطور مشخص در خصوص تعیین طراز برای فن آوری در انقلاب اسلامی، موضوعاتی چون انقلاب اسلامی و فن آوری، فن آوری و خانواده، اشاره هایی از قرآن کریم دز حوزه تدوین طراز برای فن آوری در انقلاب اسلامی، فن آوری در خدمت عدالت، رفاه و مستضعفان و بالاخره فن آوری و زنان بحثهایی ارائه گردیده است. در تمامی مباحث ایجاد و توسعه فن آوری مشروط بر اینکه صرفا در خدمت رفاه واقعی و بلند مدت بشر و بالاخره سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد مورد دقت و بررسی قرار گرفته است.