1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بررسی ازمایشگاهی استفاده از غشا مایع امولسیونی به منظور حذف ترکیبات اسیدی از پساب صنعتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پساب صنعتی، نانو ذره،التراسونیک،غشا مایع امولسیونی
سال 1398
پژوهشگران مهری لطیفی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

نگرانی های زیادی درمورد به حداقل رساندن پساب های صنعتی در جریان های مایع وجود دارد، و این مسائل باعث شده توجه محققین زیادی به تصفیه پساب جلب شود. سیستم غشاء مایع امولسیونی (ELM) یک روش مهم برای پاکسازی پساب می باشد. برای این منظور، قطرات امولسیون ها در پساب پراکنده می شوداسید موجود در فاضلاب توسط مکانیسم های انتقال جرم به قطرات داخلی منتقل می شود. در این پایان نامه پا به بررسی کلی این سیستم، عوامل موثر در بهینه شدن شرایط سیستم از قبیل اثر غلظت سورفکتانت ، اثر غلظت حامل، اثر نسبت فازها برای اسید سولفوریک در غلظت خوراک 60Mmپرداخته ایم. شرایط بهینه بدست آمده عبارتند 4% حجمی غلظت سورفکتانت،8% وزنی غلظت حامل و نسبت بهینه فاز آلی به آلی داخلی 1:1 و نسبت بهینه فازخوراک به امولسیون اولیه2:1 می باشد. در راستای افزایش میزان جداسازی از نانوذره ZnO برای بالا بردن میزان جداسازی استفاده کرده ایم و تاثیر افزایش این نانوذره را مورد بررسی قرار داده، میزان بهینه نانوذره0.6 % نسبت وزنی با فاز آلی می باشد. روش دیگر مورد استفاده برای افزایش میزان جداسازی فلزات مورد نظر استفاده از التراسونیک همزمان با استفاده از نانوذره می باشد.