1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب؛ پلی اتر سولفون؛ پلی وینیلیدن فلوراید؛ غشا ترکیبی؛ نانوفیلتراسیون
سال 1397
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران فهیمه پرویزیان ، مهدیه سادات موسوی مطهر ، سیدمحسن حسینی ، احسان باقری پور

چکیده

در این پژوهش غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون (PES)/ پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) به‎روش وارونگی فازی تهیه گردید. از آنجا که پلیمر پلی وینیلیدن فلوراید نسبت به سایر پلیمرها دارای خاصیت پیزوالکتریکی بالایی بوده می‎تواند در ترکیب با سایر پلیمر‎ها منجر به تولید غشاهایی با ساختاری متفاوت و مقاوم در برابر گرفتگی گردد که قابلیت کاربرد در تصفیه پساب صنایع مختلف را دارا است. اثر افزودن غلظت های مختلف از پلی‎وینیلیدن فلوراید در محلول پلیمری بر عملکرد غشا بررسی شد. غشاهای تهیه شده توسط آنالیزهای فلاکس عبوری از غشا، انتخاب‎پذیری، درصد محتوای آب و عکس های میکروسکوپ الکترونی (SEM) و FTIR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلی‎وینیلیدن‎ فلوراید تا حدود 2 درصد وزنی، محتوای آب و تخلخل غشا در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. هم چنین فلاکس غشاهای بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید در مقایسه با فلاکس غشای خالص بر پایه پلی اتر سولفون بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. همچنین با افزایش غلظت پلی‎وینیلیدن‎فلوراید تا حدود 5/0درصد وزنی میزان پس‎دهی (انتخاب‎پذیری) حدود 20% بهبود یافت.