1403/03/26
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی سیستم بازیابی گازهای ارسالی به مشعل پالایشگاه امام خمینی(ره) به منظور افزایش بهرهوری اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازیابی گاز فلر، شیرین سازی گاز ترش، برج تثبیت، Aspen HYSYS
سال 1397
پژوهشگران پریسا قلاوند(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

امروزه با گسترش صنایع پالایش نفت و گاز در کشور ایران و به دلیل افزایش بهره وری از میدانهای نفتی و گازی،حجم گازهای سوزانده شده در فلر این صنایع افزایش زیادی یافته است. گازهای سوزانده شده باعث انتشار گازهای سمی، ایجاد آلودگیهای صوتی و پیامدهای زیستمحیطی فراوانی میشوند. با بازیابی این گازها که شامل گازهای سبک و سنگین هیدروکربنی و گازهای اسیدی میشوند، علاوه بر کاهش این آلودگیها، با تولید گازهای سوختی و نفتای مایع میتوان به سود اقتصادی بالایی دستیافت. در این تحقیق با استفاده از قواعد سرانگشتی، واحد بازیابی گاز فلر که شامل بخشهای سردسازی، فشردهسازی، شیرین سازی و تثبیت می باشد، برای فاز 2 پالایشگاه امام خمینی شازند با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS طراحیشده است که علاوه بر جلوگیری از رهاسازی 290 کیلوگرم در ساعت گاز سولفید هیدروژن در محیطزیست، با تولید بیش از 70 مترمکعب نفتا و 2200 مترمکعب گاز سوختی در ساعت، میتوان به سود سالانه 256 میلیون دلار دستیافت.