1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون PVDF/PES در تصفیه آب توسط نانو ذرات اکسید روی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو فیلتراسیون، پلی اتر سولفون، پلی وینیلیدن فلوراید، نانو ذره اکسید روی، دی متیل استامید
سال 1396
پژوهشگران سمانه سعدی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)

چکیده

پیوست میباشد.