1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اصلاح غشا نانوفیلتراسیون بر پایه PES/PVDF با استفاده از نانوذره اکسید روی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوفیلتراسیون، ساخت و اصلاح، نانوذره اکسید روی
سال 1396
پژوهشگران سمانه سعدی ، فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی

چکیده

غشای نانو فیلتراسیون مورد مطالعه بوسیله ی روش تغییر فاز از سیستم PES-PVDF به همراه افزودن نانو ذره اکسید روی تهیه گردیده است. اثر افزودن نانو ذره اکسید روی بر محتوای آب و زاویه تماس و مقاومت مکانیکی کششی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که محتوای آب ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است. زاویه تماس غشاهای ساخته شده کاهش یافته است. همچنین مقاومت کششی غشاها نسبت به غشای بدون نانو ذره کاهش یافته است.