1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی عملکرد غشا نانو فیلتراسیون بر پایه پلی وینیلیدین فلوئوراید و اصلاح سطحی آن با استفاده از PVA
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشا، نانو فیلتراسیون،پلی وینیلیدین فلوئوراید، پلی وینیل اککل ، تصفیه پساب
سال 1396
پژوهشگران فهیمه پرویزیان ، سیدمحسن حسینی ، سمانه موحدی فرد

چکیده

امروزه به دلیل افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن افزایش نیاز برای آب آشامیدنی روش های تصفیه آب از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. از جمله روش های تصیه آب استفاده از غشا و فرایندهای غشایی است. غشاهای مورد استفاده در این فرایند از پودر پلیمر پلی وینیلیدین فلوئوراید با استفاده از حلال دی متیل استامید ساخته شده اند. در این مقاله چند غشای پلی وینیلیدین فلوئوراید با ترکیب در صدهای مختلفی از پودر پلیمر،حلال و حفره زا ساخته شده اند و میزان شار عبوری و پس زنی از نمونه های ساخته شده با هم مقایسه شده اند. همچنین به منظور رفع مشکلاتی که برای غشاهای پلی وینیلیدین فلوئوراید وجود دارد از روش اصلاح سطحی استفاده شده است و مجددا شار عبوری و میزان پس زنی غشای اصلاح شده اندازه گیری و با حالت قبل از اصلاح مقایسه شده است.