1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل یونی ناهمکن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از نانو ذرات اکسید منیزیم جهت استفاده در فرآیند نمک زدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای تبادل کاتیونی، الکترودیالیز، نانو ذرات منیزیم اکسید، خواص الکتروشیمیایی
سال 1395
پژوهشگران فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)، سیدمحسن حسینی(استاد مشاور)، زهرا صادقی(دانشجو)

چکیده

فایل چکیده در بخش ارائه مستندات پیوست شده است.