1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت واصلاح خواص غشای نانو فیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از ماده فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غشای نانو فیلتراسیون، پلی وینیل کلراید، دو دسیل سولفات، تصفیه آب
سال 1394
پژوهشگران عبدالرضا مقدسی ، سیدمحسن حسینی ، فهیمه پرویزیان

چکیده

در این کار تحقیقاتی غشای نانو فیلتراسیون پلیمری بر پایه پلیمر پلی وینیل کلراید با استفاده از مخلوط حلال های دی متیل استامید و تتراهیدروفوران به نسبت 15:85 ساخته شد. روش ساخت غشاها با استفاده از تکنیک تهیه مخلول پلیمری به صورت فیلم نازک و غوطه وری در حمام غیر حلال و تغییر فاز فیلم پلیمری صورت پذیرفت. اثر غلظت های مختلف ماده فعال کننده سطحی آنیونی و آبدوست سدیم دو سیل سولفات در محلول پلیمری بر زمان تغییر فازی و عملکرد غشاها مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت ارزیابی غشاهای تهیه شده، تست های شار، انتخاب پذیری، محتوای آب و ساختار شناسی به کمک میکروسکوپ الکترونی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد افزودن سدیم دودسیل سولفات به محلول پلیمری باعث به وجود آمدن لایه جداساز متراکم تر در مقایسه با غشای تهیه شده...