1402/12/02

امامعلی شعبانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ضعف و سقوط حکومت ممالیک؛ دلایل و زمینه های اقتصادی نوراله کریمیان کریمی، امامعلی شعبانی، سید محمد باقر حسینی قزوینی (1395)
جامعه اسلامی-ایرانی از منظر مستشرقان انگلیسی عصر قاجار با تاکید بر سفرنامه ها امامعلی شعبانی، نوراله کریمیان کریمی، ماندانا قنواتی (1394)
حوادث و بلایای طبیعی در قرون میانه تاریخ ایران امامعلی شعبانی، حمیده مهرعلی تبار (1392)
مسجد و سیاست در عصر سلجوقی(با تاکید بر کارکرد تبلیغی-رسانه ای مسجد) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری، امامعلی شعبانی (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
نقش مجلس در روابط خارجی پهلوی اول ابراهیم آقا محمدی، امامعلی شعبانی (1394)
بررسی ویژگی های تمبر در دوران قاجار و پهلوی اول عبداله متولی، امامعلی شعبانی (1394)
بازشناسی کارنامه سیاسی- اداری وزیران سلجوقی با تاکید بر وزرای عراقی امامعلی شعبانی، علی اصغر میرزایی، محمد حسون نژادیان (1394)
مبانی مشروعیت دولت تیموریان امامعلی شعبانی، علی اصغر میرزایی، محسن لونی (1394)
بررسی تاریخ سیاسی اتابکان لرکوچک ابراهیم اصلانی ملایری، امامعلی شعبانی (1393)
بررسی مضامین سیاسی-مذهبی آثار نقاشی در عصر تیموری امامعلی شعبانی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
بررسی تاریخ تشیع فراهان از ابتدا تا تاسیس دولت صفویه مجید حاجی بابایی، امامعلی شعبانی (1393)
انقلاب اسلامی در شهر اراک (15 خرداد 1342 ه.ش -22 بهمن 1357 ه.ش) امامعلی شعبانی، ابراهیم اصلانی ملایری، مرضیه جیریایی شراهی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته