1402/12/02

الهام علیزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2407-0551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
تلفن: 086-32625320

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران- گرایش سازه ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1394 - 1399)
  عنوان رساله: ارایه مدل جامع چند مقیاسه رفتار نانو کامپوزیت استخوان
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش سازه ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان رساله: ارزیابی عرشه های کامپوزیتی و ارایه طرح بهینه
 • کارشناسی مهندسی عمران ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
ابداع

علایق پژوهشی

 • مکانیک شکست
 • مکانیک مواد مرکب
 • بیومکانیک
 • مدلسازی چند مقیاسی
بیشتر