1403/05/03

الهام علیزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2407-0551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
تلفن: 086-32625320

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران- گرایش سازه ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1394 - 1399)
  عنوان رساله: ارایه مدل جامع چند مقیاسه رفتار نانو کامپوزیت استخوان
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش سازه ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان رساله: ارزیابی عرشه های کامپوزیتی و ارایه طرح بهینه
 • کارشناسی مهندسی عمران ، صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
عمل آوری داخلی با استفاده از سبکدانهها و تاثیر آن بر ویژگیهای مکانیکی بتن آرش صفایی، محمد جاسم زاده، میلاد نادری، الهام علیزاده (1401)
A REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT FOR BONE EXTRACELLULAR MATRIX Elham Alizadeh, Daniele Casari, Johann Michler, Jakob Schwiedrzik, Philippe Zysset (2022)
The Effect of Biaxial Loading on the Buckling of Simply Supported Thick Rectangular Plates Bahram Navayi Nea, Abdollah Moslemi Varaki, Elham Alizadeh (2015)
بررسی عملکرد سازه‌ای عرشۀ کامپوزیتی سلولی با مقطع ذوزنقه‌ای مهدی دهستانی، بهرام نوایی نیا، الهام علیزاده، عبداله مسلمی ورکی (1392)
معرفی عرشۀ کامپوزیتی پل شامل FRP ،هستۀ فولادی وارزیابی عملکرد سازه‌ای آن مهدی دهستانی، بهرام نوایی نیا، الهام علیزاده، عبداله مسلمی ورکی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع

علایق پژوهشی

 • مکانیک شکست
 • مکانیک مواد مرکب
 • بیومکانیک
 • مدلسازی چند مقیاسی
بیشتر