1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح پژوهشی بین المللی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
طرح پژوهشی بین المللی
سال 1398
پژوهشگران احسان صالحی ، مسعود سروش

چکیده

انجام طرح پژوهشی بین المللی با همکاری دکتر مسعود سروش از دانشگاه درکسل آمریکا شماره قرارداد: 97/15572