1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی فوتوکاتالیست های مبتنی بردی اکسید تیتانیوم درواکنش تبدیل دی اکسید کربن به منو اکسید کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات، اکسید تیتانیوم ، گازهای گلخانه ای، فتوکاتالیست
سال 1402
پژوهشگران آیت اله عیدی(دانشجو)، احسان صالحی(استاد راهنما)، میثم سلیمانی(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه از نانو ذرات اکسید تیتانیوم در تبدیل فتوکاتالیستی کربن دی اکسید، به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای استفاده شد. برای تهیه نانو ذرات اکسید تیتانیوم از روش سونو شیمیایی استفاده شد و با نشاندن ذرات کاتالیست اکسید تیتانیوم بر روی صفحه مشبک به ابعاد 120، آزمایش کاهش کربن دی اکسید تحت تابش نور فرابنفش، در یک راکتور ناپیوسته در محیط گازی انجام شد. خواص مختلف نانو اکسید تیتانیوم ساخته شده از طریق آنالیز های پراش اشعه ایکس ، میکروسکوپ الکترونی تابشی ، آنالیز مادون قرمز و آنالیز طیف سنجی فرابنفش بررسی شد. نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس و آنالیز مادون قرمز تاییدی بر ساخته شدن اکسید تیتانیوم خالص بود. با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی تابشی اندازه ی تقریبی ذره ها در محدوده ی 70 تا 80 نانومتر تخمین زده شد. آنالیز طیف سنجی فرابنفش نیز گسترش ناحیه جذب نانو ذرات را به سمت محدوده ی مرئی نشان داد که باعث عملکرد بهتر فتوکاتالیست در ناحیه های نزدیک به نور مرئی می شود. شناسایی محصولات حاصل از فرآیند کاهش فتوکاتالیستی گاز کربن دی اکسید با استفاده از کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز هدایت حرارتی و آنالیز مادون قرمز انجام گرفت. آنالیز محصولات حاصل از واکنش توسط آنالیز مادون قرمز تولید مشتقات استات و فرمات را نیز نشان داد. براساس نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده، درصد تبدیل فتوکاتالیستی گازهای کربن دی اکسید توسط نانو اکسید تیتانیوم ، 14،3 % بود.