1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی،بهینه سازی و تحلیل حساسیت سیستم تقطیری برای آبگیری از اتانول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی، بهینه سازی، آبگیری اتانول، تقطیر آزئوتروپی
سال 1401
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، زینب السادات حسینی(دانشجو)

چکیده

تولید اتانول یکی از راه های کاهش مصرف نفت خام و آلودگی محیطی است. استفاده از اتانول در مخلوط با بنزین به عنوان سوخت از جمله مهم ترین مصارف صنعتی این ماده به شمار می رود. باتوجه به اهمیت اتانول در صنعت و پزشکی، تحقیق و توسعه در زمینه تولید اتانول با درجه خلوص بالا در سطح جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش های تولید اتانول، تخمیر ضایعات کشاورزی و دامی است؛ اما اتانول حاصل از روش های تخمیر درجه خلوص پایینی دارد و برای استفاده در بعضی مصارف به ویژه سوخت مناسب نخواهد بود. در نتیجه برای رساندن به کیفیت بالا نیاز به واحدهای جداسازی است. تقطیر آزنوتروپی یکی از روش های خالص سازی اتانول است. در این پژوهش ضمن مطالعه این فرایند در فضای نرم افزار Aspen Plus در حالت پایا از معادله UNIQUAC و آرایش دو ستونی استفاده شد و همچنین سیکلو هگزان باتوجه به خواص ضد سرطانی که دارد به عنوان شکننده آزئوترپ برای شکستن نقطه آزئوتروپ یا افزایش فراریت نسبی آب، انتخاب شد. اثر متغیرهای مختلف فرایند شامل تعداد سینی و محل سینی خوراک اصلی و شماره سینی خوراک ورودی به هر برج بر میزان مصرف انرژی و نیز هزینه ی کل مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ها نشان داد که هراندازه تعداد سینی ها بیشتر، در ستون اول میزان مصرف انرژی کمتر اما در ستون دوم مصرف انرژی افزایش می یابد و هراندازه سینی ورودی جریان ها بالاتر باشد به صرفه تر است. در نهایت با استفاده از نرم افزار Design Expert نقطه بهینه در حداقل میزان سرمایه اولیه بدست آمد.