1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
فرآیند تلفیقی جذب سطحی و هواروت سازی به منظور تصفیه پساب واحد تولید بوتیل استات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، تصفیه پساب، هواروت سازی، ترکیب فرآیندهای جداسازی.
سال 1401
پژوهشگران احسان صالحی ، مهدی رحیمی ، مسعود مندویی

چکیده

در این پژوهش از تلفیق فرآیند های جذب سطحی و هواروت سازی (Air-Stripping) به منظور تصفیه پساب واحد تولید بوتیل استات استفاده شد. فرآیند تصفیه ترکیبی در یک راکتور ناپیوسته با قابلیت کنترل دما و تنظیم شدت هوادمش انجام گرفت. اثر تغییر پارامتر های مختلف نظیر میزان COD اولیه، زمان ماند، نرخ هوادهی، جرم کربن فعال و دمای محیط واکنش بر روی میزان حذف COD پساب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص گردید که متغیر عملیاتی دما بیشترین تاثیر و میزان COD اولیه کمترین تاثیر را بر میزان حذف COD پساب دارا می باشند.