1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص جذب سطحی کربن فعال گرانولی به روش پوشش دهی با مخلوط پلیمری چیتوسان و پلی وینیل الکل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کربن فعال کامپوزیت شده، جذب سطحی، چیتوسان، پلی وینیل الکل، سینتیک.
سال 1395
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، عاطفه فراهانی(دانشجو)، رضا داورنژاد(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق کربن فعال گرانولی با ترکیب های مختلفی از چیتوسان و پلی وینیل الکل (با نسبت های وزنی 1:2، 1:1 و 2:1) پوشش دهی شد. جذب ناپیوسته ی متیلن بلو از آب و مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب متیلن بلو بر روی کربن فعال ساده، کربن فعال اسیدی شده، و کربن فعال پوشش داده شده با کامپوزیت های پلیمری بررسی شد. به منظور آشنایی با خصوصیات جاذب ها، تست های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون سرخ، بازده سنتزی و نسبت تورم انجام گرفت. مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، و نفوذ درون ذره ای برای برازش داده های سینتیکی به کار رفتند که مدل شبه درجه اول بهترین همپوشانی را داشت. هر دو ایزوترم لانگمویر و فریوندلیچ به خوبی داده های تعادلی را هم پوشانی کردند. جاذب کربن فعال/چیتوسان بیشترین ظرفیت جذب را داشت (468 mg/g) که mg/g 33 بیشتر از مقدار به دست آمده برای کربن فعال ساده است. نتایج نشان می دهد که جاذب های کربن فعال/چیتوسان/پلی وینیل الکل بر خلاف اینکه بازدهی سنتز پایینی داشتند اما سرعت جذب و نسبت تورم بالایی از خود نشان دادند. همچنین سختی جاذب های کامپوزیت پلیمری بهتر از سایر جاذب ها بود که دلیل آن شبکه اتصالات عرضی ایجاد شده توسط چیتوسان و پلی وینیل الکل می باشد. به طور کلی می توان گفت که چیتوسان نقش پررنگی را در بالا بردن ظرفیت جذب ایفا می کند و پلی وینیل الکل نیز سبب افزایش سرعت جذب شده است.