1403/04/28

احسان مرادی سنجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک گروه گرافیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چیستی هنر تعاملی:بررسی ساختار،ویژگی‌و ارکان هنر تعاملی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هنرتعاملی،فرایند،مخاطب،ساختار،ارکان
سال 1401
پژوهشگران احسان مرادی سنجانی

چکیده

چکیده: تأثیرات فن‌آوری‌های نوین بر هنر عصر حاضر سبب رشد هنرهای جدید به ویژه هنر تعاملی شده است، هدف این مقاله شناخت هنرتعاملی و چیستی آن است،که به تعریف دقیق‌تر از آن رهنمون شود. با توجه به اینکه این هنر از قید تعاریف و مفاهیم هنر مدرن ازجمله رسانه معین هنری و تمامیت اثر سرباز می‌زند و با توجه به شکل‌های متفاوت این هنر وگسترده‌گی‌اش چگونه باید به شناخت کلی از این حیطه دست یافت؟ با بررسی عناصر، ویژگی‌ و شاخصه‌های این هنر،می‌توان در رسیدن به شناخت و تعریف دقیق‌‌تر از هنری که تغییراتی را در روند شکل‌گیری وساختار اثر،ماهیت هنرمند ،جایگاه و نقش مخاطب و... را در خود دارد،کمک شایانی نمود. مرورفرآیند شکل‌گیری اثرتا ارائه اثر و نحوه رویارویی مخاطب با آن می‌تواند ساختار روشن‌تری از این هنر ارائه و ارکان آن را معرفی نمایدکه منجر به تعریف جامعی گردد. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه‌های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد هنر تعاملی فرایندی است که توسط هنرمند، با ایده پردازی آغازشده و‌درخلق اثراو دیگرآفریننده‌ای یگانه نیست و از برنامه‌نویسان ومتخصصین در زمینه‌های مختلف فن‌آوری‌های تکنولوژیک وکسانی‌که در اجرای پروژه اورا یاری می‌دهند، بهره می‌جوید و مجراهای پیاده‌سازی پروژه‌های تعاملی می‌تواند متنوع بوده وشامل: رسانه‌ها، شبکه‌ی اینترنت و وبسایت‌ها،کامپیوتر،ویدئو، ماهواره و قالب‌های مبتنی برفن‌آوری‌های تکنولوژیک،ماشین‌ها و... باشد که از طریق آن‌ها مخاطبان کنشگر وارد تعامل با آثار می‌شوند. و این آثارتوسط هنرمند پایان نپذیرفته وبا حضور مخاطب روند آن ادامه پیدا می‌کند.برخورد مخاطب با آثارصرفا ذهنی نبوده و مشارکت همه جانبه او در اثر هنری مشهود است. و او در جایگاه خالق اثر می‌باشد و بر اساس تجربه تغییر در نمایشگری این اثر را خواهد داشت و نقش آن در این هنر از حالت منفعل خارج و رابطه ای دوسویه و فعالانه حاکم می‌شود.