1403/04/28

احسان مرادی سنجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک گروه گرافیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هنرمند متعهد
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
هنرمند متعهد
سال 1402
پژوهشگران احسان مرادی سنجانی

چکیده

هنرمند متعهد