1402/12/02

احسان مرادی سنجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک گروه گرافیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله ارائه‌شده
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی