1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مبانی و ادله موافقان و مخالفان نسخ در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و سید هبه الله شهرستانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ناسخ و منسوخ، علامه طباطبایی،سید هبه الله شهرستانی
سال 1400
پژوهشگران فاطمه دست رنج(استاد مشاور)، ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)

چکیده

این پایان نامه به بررسی مبانی و ادله موافقان و مخالفان نسخ در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و سید هبه الله شهرستانی پرداخته است.