1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تهدید ها و فرصت های رسانه بر سبک زندگی دینی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تهدید، فرصت،دینی، سبک زندگی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه دست رنج(استاد مشاور)، ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش ،بررسی تاثیر تهدید ها و فرصت های رسانه بر سبک زندگی دینی مد نظر قرار گرفته است.