1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین سبل السلام، اهمیت و مصادیق آن در آیات و روایات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبل سلام، آیات، روایات
سال 1392
پژوهشگران محمدمهدی حقی (بازنشسته)(استاد مشاور)، فریبا ایزدپناه(دانشجو)، ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش به تبیین سبل سلام پرداخته شده و مفهوم آن در آیه مورد نظر بررسی شده است.