1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی شیوه ها و عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
علم رجال، تعارضات، نجاشی، طوسی، آصف محسنی
سال 1398
مجله فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا سلام الله عليها
شناسه DOI
پژوهشگران مجید زیدی جودکی ، علی حسن بیگی ، علیرضا طبیبی ، ابراهیم ابراهیمی

چکیده

بعداز تأسیس مدرسه حله و اعتبار سنجی حدیث بر پایه سند، آرأ رجالی نجاشی و شیخ طوسی از اهمیت فراوانی برخوردار گردید.نجاشی و شیخ طوسی بنا بر و ظیفه علم رجال که تعیین وثاقت و ضعف راویاناست در کتب خود به برخی جرح و تعدیل ها اشاره کرده اند. در همین راستا این نوشتار بات روش تحلیلی - توصیفی در صدد بررسی چگونگی مواجهه و تعامل آصف محسنی با این تعارض ها بر آمده است.در نهایت این نتیجه حاصل شد که نحوه مواجهه با تعارضات نجاشی و شیخ طوسی قاعده و قانون خاصی ندارد.بلکه بستگی به استنباط و اطمینانی دارد که برای شخص مجتهد ورجال پژوه به وجود می آید.