1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مجموعه مقالات همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
قریب- عبدالکریم- همایش
سال 1394
پژوهشگران امامعلی شعبانی ، ابراهیم ابراهیمی

چکیده

قریب- عبدالکریم- همایش