1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شبهات عصمت پیامبر(ص)درمقام تلقی وحی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن
سال 1394
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی

چکیده

دلیل ضرورت نبوت اقتضا دارد که پیامهای الهی بطور سالم در دسترس انسانها قرار گیرد تا بتوانند از آنها برای پیمودن راه سعادت دنیا وآخرتشان بهره بگیرند و این مقصود جز در سایه عصمت پیامبر (ص) حاصل نمیشود. یکی از مهمترین مباحث در باب عصمت انبیاء، عصمت در مقام تلقی وحی است. با توجه به اهمیت آن در این زمینه گروهی ، اصل عصمت پیامبر(ص) را زیر سوال ببرند. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به نقد شبهات پرداخته است. نتیجه حاصله از این مقاله این است که : پیامبر(ص) در تلقی و ابلاغ وحی دچار هیچ گونه تزلزل و خطا و لغزشی نشد و بدون هیچ کاستی و زیادتی آن را به مردم می رساند و محتوای شبهات با هیچ یک از ادله ی نقلی و عقلی سازگاری ندارد و ساحت مقدس پیامبر از این گونه اتهامات ، مبرا است.