1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملکرد یهود درقرآن باتکیه برنظرآیت الله جوادی آملی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1
سال 1393
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی(استاد راهنما)، محمدرضا قاسمی (بازنشسته)(استاد مشاور)، محمد جیریایی شراهی(دانشجو)

چکیده

1