1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی داستان آدم و حوا در قرآن و تورات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آدم و حوا
سال 1390
پژوهشگران کیوان احسانی (بازنشسته)(استاد راهنما)، ابراهیم ابراهیمی(استاد مشاور)

چکیده

این رساله در 4فصل تحت عناوین زیر نوشته شده است: فصل1: بررسی تطبیقی داستان خلقت آدم و حوا در قرآن و تورات فصل2:بررسی تطبیقی داستان شجره ممنوعه و وسوسه آدم و حوادر قرآن و تورات فصل3:بررسی تطبیقی داستان هبوط و توبه در قرآن و تورات فصل4: بررسی عصمت آدم در قرآن و تورات بعد ازهرفصل جمع بندیانجام می شود و در پایان فصول مذکورنتیجهگیری نهایی انجام می شود .